NYHETER:

Stora Fjäderägg

Gamla hamnen på Stora Fjäderägg låg nedanför ett numera försvunnet fiskeläge på öns sydsida. När denna hamn på grund av landhöjning inte längre gick att bruka iordningställdes en ny hamn i Själahällskroken, en vik på öns sydöstra udde. En hög pir ger här skydd för sydliga vindar. Den grunda hamnbassängen innanför piren och en sandbank cirka hundra meter söder om bryggan medger ett djupgående på högst en meter vid normalt vattenstånd. Det kan vid sydlig vind och sjö vara svårt att ta sig in bakom vågbrytaren utan att få grundkänning. Väl förtöjd bakom piren erbjuder hamnen skydd för alla väderförhållanden.


Utrymmet innanför piren är begränsat. Här kan två till tre mindre grundgående båtar samtidigt vara förtöjda. Och man får vara beredd att maka något på sig så att Holmöslupen, som gör dagliga turer ut till fyrplatsen, kan angöra bryggan.


På ön finns en fågelstation och ett STF-vandrarhem. I hamnen finns ett torrdass och en nödtelefon.

 

Text: Ulf Holmgren

Stora Fjäderägg
Foto: Lena Tengnér